Výtvarný odbor Képzőművészeti tagozat

Cieľom snaženia vo výtvarnom odbore je podchytávať talentované deti, podporovať a rozvíjať ich emočnú inteligenciu a kreatívne myslenie.

Vybavenie našich tried umožňuje žiakom zoznamovať sa už v prvých ročníkoch so základnými výtvarnými nástrojmi materiálmi a technikami. Obsah výuky tvorí : plošné vytváranie (kresba, maľba, grafika) a Priestorové vytváranie (modelovanie, zákl. architektonickej tvorby, priestorová inštalácia a dizajn).

Vo vyšších ročníkoch kladieme dôraz na estetický vývoj žiaka, jeho zručnosť, fantáziu, premyslenú tvorbu a cieľavedomú a tvorivú prácu. Výuka v počítačovej tvorbe nadväzuje na predchádzajúce vzdelanie vo výtvarnom odbore. Žiaci sa oboznamujú so základnými grafickými aplikáciami. Vybavenie vlastnou keramickou pecou nám dotvára možnosti v realizácii na hodinách modelovania.
Vytvárame podmienky pre prípravu žiakov na štúdium na umelecké a pedagogické školy.

Akad.mal. Anna Mráziková vedúca VO

A képzőművészeti tagozat megalakításának célja, hogy összegyűjtse a tehetséges gyerekeket, támogassa őket, és hogy fejlessze az érzelmi intelligenciájukat valamint a kreatív gondolkozásukat.

A tantermeink felszereltségének köszönhetően a diákok már első osztályos koruktól megismerkedhetnek az alapvető képzőművészeti kellékekkel, anyagokkal és technikákkal. A képzés tantárgyai: síkban történő alkotás (rajz, festés, grafika) s térben történő alkotás (modellezés, az építészeti tervezés alapjai, térbeli installációk kialakításuk).

A tanárok a felsőbb évfolyamokban a diák esztétikai fejlődésére, a kézügyességre, fantáziájára, munkájának átgondoltságára és alkotómunkájának céltudatosságára helyezik a hangsúlyt. A számítógépes grafikai dizájn a képzőművészeti ismeretekre épül. A diákok megismerkedhetnek az alapvető grafikai programokkal. Az iskola saját kemencével rendelkezik, ezért a diákoknak lehetőségük nyílik megismerkedni az agyagozás rejtelmeivel is.
Intézményünk mindent megtesz azért, hogy diákjai olyan feltételek mellett tanulhassanak, hogy amennyiben úgy döntenek, hogy művészeti középiskolákban kívánják folytatni tanulmányaikat, az iskolában elsajátított tananyag segítségükre legyen a felvételik során.

Akad. mal. Mráziková Anna