Talentové skúšky Tehetségvizsgák

Pre deti od 6 rokov na školský rok 2019/2020.

Talentové skúšky na šk.rok 2019/2020 do tanečného a výtvarného odboru sa budú konať 3. a 4.júna 2019 od 14:00 do 17:00 (tanečný odbor - prosíme priniesť so sebou cvičky).

Jelentkezés 6 éves korig.

A képzőművészeti tagozat tehetségvizsgáira június 3-án és 4-én kerül sor, a tánctagozat tehetségvizsgáira szintén június 3-án és 4-én. Mindkét tagozat tehetségvizsgái 14:00-tól 17:00-ig tartanak.