Talentové skúšky Tehetségvizsgák

Pre deti od 6 rokov na školský rok 2018/2019.

Talentové skúšky do výtvarného odboru sa budú konať 14. a 15.mája od 14:00 do 17:00, do tanečného odboru 14. a 15. mája od 14:00 do 17:00 (prosíme priniesť so sebou cvičky).

Jelentkezés 6 éves korig.

A képzőművészeti tagozat tehetségvizsgáira május 14-én és 15-én kerül sor, a tánctagozat tehetségvizsgáira pedig május 14-én és 15-én. Mindkét tagozat tehetségvizsgái 14:00-tól 17:00-ig tartanak.